12 tips der giver overskud i din økonomi

    0
    192

    Slunkne bankkonti sidst på måneden skyldes rod og manglede overblik. Vejen frem til en bedre økonomi går via et budget, hvor du skriver samtlige udgifter op og fordeler dem ud over årets måneder. Udgifterne finder du på dine PBS-oversigter og ved at kigge på de seneste kontoudtog. Hent et budgetskema i dit pengeinstitut og udfyld det. Næste skridt er at få luget ud i alle de unødvendige poster og få din økonomi skåret til.