Hvordan er din interne kommunikationsstrategi i virksomheden?

  0
  446

  Først og fremmest skal vi definere, hvad kommunikationsstrategi er.

   

  kommunikationsstrategi, strategi for en virksomhed eller organisation, der skal sikre, at den når sine kommunikationsmæssige mål. Kommunikationsstrategien skal ideelt set både lægge de overordnede rammer for virksomheds- og organisationskommunikationen og samtidig udstikke retningslinjer for det praktiske kommunikationsarbejde, fx i forbindelse med kampagner for en virksomheds nye produkter eller en organisations nye tiltag.

  Fungerer kommunikationsstrategien optimalt, er den med til at fastholde virksomhedens eller organisationens image i henhold til dens idegrundlag, værdier og vision.

   

   

  Styrk din virksomhed og dine medarbejder ved, at opdatere jeres interne kommunikationsstrategi. Den kan være forældet og gøre mere skade end gavn. Den interne kommunikationsstrategi kan tit og ofte bliver overset eller anset som noget det sikkert ”går som det skal” – Det duer bare ikke, hvis man vil opretholde et professionelt kommunikationsmønster på sin arbejdsplads. Kommunikation er starten på både godt og ondt. Den interne kommunikation er vigtigere end, man lige går rundt og tror. God intern kommunikation øger organisationens sammenhængskraft, giver bedre trivsel og tilfredshed og sikrer samtidig, at alle medarbejdere arbejder for de samme strategiske mål. Dette er meget essentielt, hvis man vil bibeholde en god kommunikationsstrategi i virksomheden. Sammenholdet i din virksomhed skaber rammen for, hvordan din interne kommunikation er i det daglige. Og det er vigtigt, når alle medarbejdere skal arbejde mod fælles mål, når de løser deres daglige opgaver for brugere og borgere.

   

  Men det er ikke bare lige sådan, at skabe en god intern kommunikation. Det handler alt sammen om planlægning og strategisk ledelse. Det kræver en leder og nogle medarbejder, at arbejde sammen om at skabe en god intern kommunikation. Nedenfor beskrives gode spørgsmål, du skal stille dig selv inden du påbegynder, at lave en intern kommunikationsstrategi.

   

   

  • Hvordan skal kommunikation tænkes ind i organisationens strategimøde?
  • Hvordan skal samspillet være mellem kommunikationspolitik, kommunikationsstrategi og handlingsplan?
  • Er der i virkeligheden mere brug for en politik eller handlingsplan end en strategi?
  • Hvem er de vigtigste interne interessenter og skal der holdes et godt møde i virksomheden om det?
  • Hvad er erfaringerne fra tidligere strategiprocesser?
  • Skal det være muligt at analysere, om målene i strategien bliver nået?