Import av bil og andre kjøretøy

0
222
Biler

Hvis du importerer et kjøretøy som privatperson, skal du først deklarere bilen og betale merverdiavgift til Tolletaten før du betaler engangsavgift til Skatteetaten og godkjenner og registrerer kjøretøyet hos Statens vegvesen.

<a href=”https://www.toll.no/no/bilimport/” target=”blank”><button>Les hele artikkelen</button></a>